Ing. Petr Vostal - Energetický expert MPO č.o.:0607, Autorizovaný inženýr ČKAIT 1400108, CPHD - Certifikovaný projektant pasivních domů, Podporující člen sdružení CENTRUM PASIVNÍHO DOMU

PADMIN - pasivní administrativní budova

MICO_V02_01.jpg
MICO_V02_02.jpg
MICO_V02_04.jpg
MICO_V02_05.jpg
MICO_V02_03.jpg
MICo pAD V04_001.jpg
MICo pAD V04_002.jpg
MICo pAD V04_003.jpg
MICo pAD V04_004.jpg
MICo pAD V04_101.jpg
MICo pAD V04_102.jpg
MICo pAD V04_103.jpg
MICo pAD V04_104.jpg
MICo pAD V04_105.jpg
MICo pAD V04_106.jpg
MICo pAD V04_107.jpg
MICo pAD V04_601.jpg
MICo pAD V04_602.jpg
MICo pAD V04_603.jpg
MICo pAD V04_701.jpg
MICo pAD V04_702.jpg

Popis pasivní administrativní budovy

měrná potřeba tepla na vytápění <15kWh/(m2rok)

měrná potřeba primární energie <120kWh/(m2rok)

 

Konstrukce

Základy - železobeton piloty a prahy (zemní kolektory pro TČ v pilotách, opěrné stěně a pod základy dle návrhu TZB )

Podlaha - Železobeton deska

Stěny obvodové - subtilní lehké izolační dřevěné panely LINIT + provětrávaná fasáda

Nosný ŽB skelet podél obvodového pláště

Stropy - železobetonové s vodním chlazením (aktivované jádro )

Stěny vnitřní - nosné železobetonové s vodním chlazením (aktivované jádro )

Příčky - lehké akustické, instalační

Lokálně akustické podhledy

Střecha - ŽB deska s vodním chlazením (aktivované jádro ) + teplené izolace PIR LINITHERM + odvětrávaná zelená střecha pro jímání a předčištění dešťové vody (alt. folie s FVE panely )

Výplně - Uw=0,80W/m2K , Ug=0,60W/m2K trojskla superclear s g=62% Stínění - venkovní žaluzie s inteligentním ovládáním s interiérovými světly + přesahem

Jímání dešťové vody pro závlahu a čistění pro soc. zázemí.

Součinitele prostupu tepla obálky viz samostatná tabulka v příloze studie

Orientační tl. PIR izolace LANIT (souč. tep. vodivosti 0,025W/(mK)):

Stěny 200mm

Střecha 300mm

Podhled 2.NP exteriér 240mm

Podlaha 160mm

 

Požadavky na TZB

Větrání - pro zajištění nuceného větrání objektu budou navrženy dvě samostatně řízené zařízení, které zajistí přívod čerstvého vzduch do jednotlivých místností. 1.NP -jedna jednotka s rekuperací tepla 2.NP - jedna jednotka s rekuperací tepla

Vytápění - Vytápění a pokrytí tepelných ztrát objektu prostupem je zajištěno vzduchotechnicky (pomocí instalovaného větracího zařízení s rekuperací tepla ) a stěnovým a stropním topením otopnými tělesy se zdrojem tep. tepelným čerpadlem a solárními panely.

Topná zátěž … požadavek na tepelné čerpadlo topný výkon do 12kW (teplené čerpadlo pro běžný rodinný dům ) + zásobník tepla

Chladící zátěž … požadavek na tepelné čerpadlo chladící výkon do 6kW (chladící zátěž do 10W/m2 tj. celkem max. cca 586,1m2*10W= 6kW reálně do 6,5W/m2 tj. 3,8-4kW …pokryto dvěma zemním vrty o hloubce 90m (jen temperování vodou dle teploty s oběhovým čerpadlem ) + dochlazení TČ v letním režimu v zásobníku chladu alt. využito noční letní bypass VZT (noční nucené předvětrávání ) alt. možno využít nočního přirozené příčného větrání okny.

TUV - 500l zásobník se solární ohřevem a dohřevem TČ (+ rezervní el. Topné spirály )

Ohřev teplé vody (TV) bude zajišťován v zásobníkovém ohřívači teplé vody o objemu 500l s elektrickou topnou vložkou. Boiler bude napojen i na solární ohřev (kolektory budou umístěny na střeše). Elektrická topná vložka bude zajišťovat ohřev TV ve dnech, kdy tepelné čerpadlo svým výkonem nebude postačovat (doplňkový ohřev).

Osvětlení - automat. řízené osvětlení dle jasu oblohy, požadované int. osvětlení (500lux kanceláře, 250lux chodby ) ve spolupráci s automat. ovládanými venkovními žaluziemi. Světla s čidly intenzity osvětlení.

Pro dosažení energeticky nulového en. standardu by bylo zapotřebí cca 124m2 Fve panelů s jižní orientací sklon 30° s účinností min 14,3W/m2.

MICo pAD V04_703.jpg
MICo pAD V04_704.jpg
MICo pAD V04_705.jpg
MICo pAD V04_706.jpg
MICo pAD V04_707.jpg
MICo pAD V04_708.jpg
MICo pAD V04_709.jpg
10.01.2013 12:05:54
Ing. Petr Vostal
CPD

CPD

CPHD

CPHD

PassivHausPlaner.eu
PARD Útěchov 01

PARD Útěchov 01

PARD Útěchov 01
PARD Útěchov 02

PARD Útěchov 02

PARD Útěchov 02
PARD Útěchov 03

PARD Útěchov 03

PARD Útěchov 03
PARD Útěchov 04

PARD Útěchov 04

PARD Útěchov 04
PARD Útěchov 05

PARD Útěchov 05

PARD Útěchov 05
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20120908
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20120908
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20120915
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20120926
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20120930
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20121004
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20121014
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20121018 Slavona
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20121021 Slavona
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20121028
PARD Útěchov

PARD Útěchov

Blowerdoor test 0,36h-1
PARD Útěchov

PARD Útěchov

PERIMETR
PARD Útěchov

PARD Útěchov

Střecha 20121111
PARD Útěchov

PARD Útěchov

"Pořádná porcička na penzi"
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20121116 - "Pořádná porcička na penzi"
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20121116 Vzduchotěsná rovina
PARD Útěchov

PARD Útěchov

ETICS
PARD Útěchov

PARD Útěchov

DOSTEBA
PARD Útěchov

PARD Útěchov

Sever
PARD Útěchov

PARD Útěchov

1. sníh
PARD Útěchov

PARD Útěchov

PARD Útěchov

PARD Útěchov

PARD Útěchov

PARD Útěchov

VZT
PARD Útěchov

PARD Útěchov

pod lepidlem 20130203
PARD Útěchov

PARD Útěchov

DEVI - Evora, s.r.o.
PARD Útěchov

PARD Útěchov

Anhydrit + SDK
PARD Útěchov

PARD Útěchov

NILAN VP18K
PARD Útěchov

PARD Útěchov

Velikonoce na sněhu
PARD Útěchov

PARD Útěchov

Zábradlí Holspol, s.r.o. Karel Holík
epRD Útěchov

epRD Útěchov

Podlaha pryskyřičná stěrka a kuchyň
epRD Útěchov

epRD Útěchov

Branka - Brána - Vstup
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one