Ing. Petr Vostal - Energetický expert MPO č.o.:0607, Autorizovaný inženýr ČKAIT 1400108, CPHD - Certifikovaný projektant pasivních domů, Podporující člen sdružení CENTRUM PASIVNÍHO DOMU

Průkaz energetické náročnosti budovy

PENB

PENB

PENB dle vyhl. 148/2007Sb.
PENB 2013

PENB 2013

PENB dle vyhl. 78/2013Sb.
Cena od 3000Kč včetně DPH pro rodinné domy

V rámci provádění PENB (hodnocení objektu ) vždy hledám nejvhodnější návrh opatření pro budoucí úsporu provozních nákladů objektu.
Rád Vám připravím individuální cenovou nabídku na Váš konkrétní objekt ve Vámi požadovaném termínu. 
Prosím kontaktujte mě na tel. 603369111, e-mailu: ing.petr.vostal@centrum.cz nebo prosím vyplňte níže připojený kontaktní formulář.
Stávající objekty (prodej, pronájem )
V případě vystavení průkazu pro stávající budovu jsem připraven provézt prohlídku stavby, systémů TZB (vytápění, příprava teple vody, osvětlení, větrání,chlazení ) a doměření aktuálního stavu.   

Novostavby 
vzhledem k novelizaci prováděcí vyhlášky o energetické náročnosti budov 78/2013Sb. z 29.3.2013 a přitvrzením v požadavcích na novostavby doporučuji zhodnotit energetickou náročnost již ve fázi studie (územního řízení ) včetně návrhu systémů technického zařízení budov (hodnocení primární energie ). 
Standardní podklady 
- stavební dokumentace - výkresová a textová část s popisem objektu a zejména tepelně-technickými parametry obálky budovy včetně výplní
- projekty TZB (topení, TUV, elektro ) nebo alespoň popis v textové části stavebního projektu: typ zdroje tepla a jeho účinnost, typ svítidel, informace o návrhových teplotách interiéru v jednotlivých zónách objektu (odlišení nevytápěných prostor ), popis větrání, předpokládaný počet osob v objektu
- podklady fyzicky či nejlépe elektronicky ve formátu
výkresy - pdf, dwg, ndw, pla 
texty - doc, xls, rtf, txt 

Pokud projekt neobsahuje tepelně technické posouzení obálky budovy tak tyto výpočty a posouzení provedu před provedením PENB.
Obsah dodávky:
- PENB - průkaz energetické náročnosti budovy - grafická a textová část v plném rozsahu dle požadavků vyhlášky č. 78/2013Sb. (č. 148/2007 Sb.), o energetické náročnosti budov 
- 6ks Vyhotovení 
Alternativní opatření v rámci hodnocení objetu:
- V rámci zpracování průkazu zpracovávám dle požadavků vyhlášky i návrh alternativních opatření pro snížení energetické náročnosti tj. variantu úprav objektu, tak aby splňoval minimálně požadovanou en. kategorii C včetně propočtu návratnosti investice (jejíž dosažení je nutné pro splnění obecných technických požadavků na výstavbu a pro doložení ke stavebnímu povolení ), případně tak aby parametry obálky budovy splňovaly min. požadované hodnoty ČSN 730540-2. 
- Pokud objekt v projektové variantě vyhoví (splňuje min. požadovanou en. kategorii C) zpracuji v rámci alternativní opatření variantu úprav pro další snížení energetické náročnosti objektu včetně propočtu návratnosti investice (např. zvětšení navržených tl. izolací, změny typu izolací, zateplení fasády, solární systém, tepelné čerpadlo, změna typu svítidel apod.).
- Alternativní opatření jsou v průkazu vyjádřeny prostou návratností investice.   
Pokud nechcete využít přímého kontaktu na tel. 60336911 či e-mailu, může Vám pomoci následující formulář vstupních dat pro průkaz energetické náročnosti:
04.04.2013 14:35:38
Ing. Petr Vostal
CPD

CPD

CPHD

CPHD

PassivHausPlaner.eu
PARD Útěchov 01

PARD Útěchov 01

PARD Útěchov 01
PARD Útěchov 02

PARD Útěchov 02

PARD Útěchov 02
PARD Útěchov 03

PARD Útěchov 03

PARD Útěchov 03
PARD Útěchov 04

PARD Útěchov 04

PARD Útěchov 04
PARD Útěchov 05

PARD Útěchov 05

PARD Útěchov 05
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20120908
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20120908
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20120915
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20120926
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20120930
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20121004
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20121014
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20121018 Slavona
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20121021 Slavona
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20121028
PARD Útěchov

PARD Útěchov

Blowerdoor test 0,36h-1
PARD Útěchov

PARD Útěchov

PERIMETR
PARD Útěchov

PARD Útěchov

Střecha 20121111
PARD Útěchov

PARD Útěchov

"Pořádná porcička na penzi"
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20121116 - "Pořádná porcička na penzi"
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20121116 Vzduchotěsná rovina
PARD Útěchov

PARD Útěchov

ETICS
PARD Útěchov

PARD Útěchov

DOSTEBA
PARD Útěchov

PARD Útěchov

Sever
PARD Útěchov

PARD Útěchov

1. sníh
PARD Útěchov

PARD Útěchov

PARD Útěchov

PARD Útěchov

PARD Útěchov

PARD Útěchov

VZT
PARD Útěchov

PARD Útěchov

pod lepidlem 20130203
PARD Útěchov

PARD Útěchov

DEVI - Evora, s.r.o.
PARD Útěchov

PARD Útěchov

Anhydrit + SDK
PARD Útěchov

PARD Útěchov

NILAN VP18K
PARD Útěchov

PARD Útěchov

Velikonoce na sněhu
PARD Útěchov

PARD Útěchov

Zábradlí Holspol, s.r.o. Karel Holík
epRD Útěchov

epRD Útěchov

Podlaha pryskyřičná stěrka a kuchyň
epRD Útěchov

epRD Útěchov

Branka - Brána - Vstup
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one