Ing. Petr Vostal - Energetický expert MPO č.o.:0607, Autorizovaný inženýr ČKAIT 1400108, CPHD - Certifikovaný projektant pasivních domů, Podporující člen sdružení CENTRUM PASIVNÍHO DOMU

Stávající stav pro pENB - dokumentace

st. stav

st. stav

Stávajcí stav objektu
Dokumentace stávajícího stavu objektu pro účely pENB

V případě vystavení průkazu pro stávající budovu jsem připraven provézt prohlídku stavby a systémů TZB (vytápění, příprava teple vody, osvětlení, větrání,chlazení ), doměření aktuální stavu.
Jako podklad pro zpracování průkazu energetické náročnosti stávajícího objektu (pENB ) je nutná dokumentace stávajícího stavu objektu:
- pokud od stavby není dokumentace možno zpracovat Pasport objektu (zaměření a zakreslení stávajícího stavu objektu s grafickým výstupem )

nebo
- provést jen nejnutnější doměření obálky budovy pro účely pENB bez grafického výstupu

Standardně jsem zvyklý zpracovat individuální cenovou kalkulaci na základě zaslaných podkladů, cestovních nákladů atd.
Dle stavebního zákona ...:
Odbor stavebního řádu MMR pro úplnost uvádí, že podle § 125 odst. 1 stavebního zákona je
vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci
odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy
dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je
vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně
vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníku.
Pokud vlastník stavby uvedenou povinnost neplní, stavební úřad mu podle § 125 odst. 3
stavebního zákona nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není
nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení
zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám.
Veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle stavebního zákona,
podklady pro správní řízení a pro jiná opatření, včetně ověřené projektové dokumentace,
podle § 167 odst. 1 stavebního zákona, též ukládá příslušný stavební úřad.
Tato ověřená dokumentace je potom podkladem pro zpracování projektové
dokumentace případné změny stavby (stavební úpravy, přístavba a nástavba)."
18.03.2013 03:04:36
Ing. Petr Vostal
CPD

CPD

CPHD

CPHD

PassivHausPlaner.eu
PARD Útěchov 01

PARD Útěchov 01

PARD Útěchov 01
PARD Útěchov 02

PARD Útěchov 02

PARD Útěchov 02
PARD Útěchov 03

PARD Útěchov 03

PARD Útěchov 03
PARD Útěchov 04

PARD Útěchov 04

PARD Útěchov 04
PARD Útěchov 05

PARD Útěchov 05

PARD Útěchov 05
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20120908
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20120908
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20120915
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20120926
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20120930
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20121004
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20121014
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20121018 Slavona
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20121021 Slavona
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20121028
PARD Útěchov

PARD Útěchov

Blowerdoor test 0,36h-1
PARD Útěchov

PARD Útěchov

PERIMETR
PARD Útěchov

PARD Útěchov

Střecha 20121111
PARD Útěchov

PARD Útěchov

"Pořádná porcička na penzi"
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20121116 - "Pořádná porcička na penzi"
PARD Útěchov

PARD Útěchov

20121116 Vzduchotěsná rovina
PARD Útěchov

PARD Útěchov

ETICS
PARD Útěchov

PARD Útěchov

DOSTEBA
PARD Útěchov

PARD Útěchov

Sever
PARD Útěchov

PARD Útěchov

1. sníh
PARD Útěchov

PARD Útěchov

PARD Útěchov

PARD Útěchov

PARD Útěchov

PARD Útěchov

VZT
PARD Útěchov

PARD Útěchov

pod lepidlem 20130203
PARD Útěchov

PARD Útěchov

DEVI - Evora, s.r.o.
PARD Útěchov

PARD Útěchov

Anhydrit + SDK
PARD Útěchov

PARD Útěchov

NILAN VP18K
PARD Útěchov

PARD Útěchov

Velikonoce na sněhu
PARD Útěchov

PARD Útěchov

Zábradlí Holspol, s.r.o. Karel Holík
epRD Útěchov

epRD Útěchov

Podlaha pryskyřičná stěrka a kuchyň
epRD Útěchov

epRD Útěchov

Branka - Brána - Vstup
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one