Energetika staveb – ukazujeme cestu, jak hospodařit s energiemi úsporně a efektivně.

„K životu aktivně, stavby pasivně.“   Ing. Petr Vostal

Postavíme Váš sen – navrhujeme budovy pro život.

Projekční kancelář zakládající si na profesionalitě a odbornosti od úvodní myšlenky po realizaci. Projekty pasivních a nízkoenergetických staveb, průkazy energetické náročnosti, energetické hodnocení, stavební fyzika. 


ZAJIŠŤUJEME

Jako podporující člen Centra pasivního domu a certifikovaný projektant CPHD preferuji projekty novostaveb a rekonstrukcí v pasivním a nízkoenergetickém standardu. Návrhy domů posuzuji a optimalizuji pomocí programu PHPP, případně metodikou prof. Tywoniaka (TNI) a PENB-Průkazu energetické náročnosti.

Úsporné novostavby – pasivní a nízkoenergetické domy

Poradíme s výběrem vhodného pozemku, zpracujeme studii stavby včetně vyhodnocení a optimalizace energetické náročnosti. Připravíme projektovou dokumentaci pro povolení na úřadech i vlastní realizaci, ohlídáme správné provedení stavby a pomůžeme při získání dotace.

Rekonstrukce – snížení energetické náročnosti stávajících budov

Vyhodnotíme možné způsoby snížení nákladů na vytápění starších budov – navrhneme optimální zateplení, výměnu oken a dveří, případně rozdělení na etapy podle finančních možností. Poradíme při výběru zdroje tepla, ohlídáme správné provedení stavebních úprav a pomůžeme při získání dotace.

PENB – Průkaz energetické náročnosti budovy

PENB je vyhodnocení spotřeby energie objektu. Vždy hledáme nejvhodnější návrh opatření pro budoucí úsporu provozních nákladů objektu. Provádíme optimalizace na splnění pasivního standardu a požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

Pasport

Dokumentace stávajícího stavu objektu pro účely PENB nebo EŠOB. Provádíme plnou dokumentaci skutečného provedení stavby, která je zapotřebí jako podklad pro zpracování průkazu energetické náročnosti budovy či energického štítku.

Tepelná technika

Posouzení tepelných mostů a detailů, vyhodnocení konstrukcí a skladeb, výpočet letní a zimní stability místnosti, návrh stínících prvků, návrh řešení detailů z hlediska kondenzace vodní páry a rizika vzniku plísní.

Diagnostika staveb

Ověření vzduchotěsnosti objektu (blowerdoor test), průzkum pozemku z hlediska zastínění budov a solárních panelů, měření teploty a vlhkosti ve vnitřním prostředí a na povrchu konstrukcí, měření rozměrů staveb, orientační zaměření terénu.

Na energeticky úsporné domy se specializujeme již od roku 2008.

Podporující člen centra pasivního domu

Naše stavby jsou zapsány v Katalogu pasivních domů.

Účastníme se soutěžní přehlídky Pasivní dům a Dne otevřených dveří pasivních domů.

Certifikovaný projektant pasivních domů

Člen české komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě

Autorizace pro pozemní stavby od roku 2004

Energetický expert MPO

Oprávnění vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy od roku 2009

Člen asociace energetických specialistů

Energetické poradenství EKIS

Bezplatná služba pro veřejnost, která slouží k podpoře zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Určena je občanům, veřejné správě, podnikům a podnikatelům.


NÁŠ PŘÍSTUP

Naše projekční kancelář zakládající si na profesionalitě a odbornosti od úvodní myšlenky po realizaci.

Ing. Petr Vostal

Certifikovaný projektant pasivních domů CPHD
Energetický specialista MPO č.o.: 0607
Autorizovaný inženýr ČKAIT 1400108
Projektová činnost ve výstavbě od roku 1997

Vyhodnotím energetickou náročnost stávající či plánované stavby, věnuji se stavebnímu dozoru a diagnostice.

Kontaktujte mne pro domluvu schůzky nad Vaším projektem nebo poptávku našich služeb. 

energetikastaveb@gmail.com

+420 603 369 111

Ing. arch. Michaela Plucarová

Projektová činnost ve výstavbě od roku 2014

Navrhnu dům dle Vašich představ, vypracuji studii a projekt stavby, jednám s úřady.

MichaelaPlucarova@seznam.cz

+420 728 561 786 

VYTVOŘÍME PROSTOR PŘESNĚ PRO VÁS